Judo


Kaj je judo?

Judo ni le borilna veščina. Je šport s filozofijo, ki temelji na pravilu, da se borba (in vadba) začne in konča z izrazom hvaležnosti in spoštovanja (priklonom). Vadba juda je izpopolnjevanje tehnik napada in obrambe. Dovršena metodologija in didaktika, ki ju je že leta 1882 razvil profesor Jigoro Kano krepita telo in um, zato sta se uspešno uveljavili po vsem svetu.

Judo kot športna dejavnost je najbolj razširjen borilni šport. Že leta 1964 je judo postal olimpijska panoga, s svojo univerzalnostjo pa tudi paraolimpijska. Z vrhunskimi rezultati, ki jih dosegajo slovenski judoisti, se čedalje bolj uveljavlja tudi v Sloveniji.

kano_200
»Judo je pot k najučinkovitejši uporabi fizične in umske moči. Vadba napada in obrambe izboljšuje telo in duha ter pripomore, da postaja duhovno bistvo juda del tebe samega. Na ta način se vsestransko razvijaš in prispevaš nekaj vrednega svetu. To pa je končni cilj veščine juda.«

JIGORO KANO

 

Zakaj judo?

Z redno in sistematično vadbo krepimo telo in gradimo značaj. Najprej z vadbo izpopolnimo tehniko padcev, ki postanejo avtomatizirani in nas zavarujejo pred poškodbami kosti in sklepov. Najprimernejše je, da se jih učimo v zgodnjem otroštvu, ko je živčni sistem najbolj izpostavljen okolju in poteka proces mielinizacije najbolj pospešeno, potem pa se zaključi v obdobju adolescence.

Poleg telesne vadbe, pri kateri razvijamo ravnotežje, moč, gibljivost in časovno usklajenost, s prosto judo vadbo (randori) pridobivamo tudi pomembne osebnostne lastnosti: samonadzor, pogum in spoštovanje, ki ga izražamo z vsakokratnim priklonom nasprotniku ne glede na zmago ali poraz. Te vrline gradijo človeka in ga uveljavljajo v družbi.

Judo celostno deluje na telo in um. Tudi znanstveno je dokazano, da blagodejno deluje na ohranjanje zdravja. Zaradi prepletenosti športne vzgoje in moralnih vrednot so v več državah po svetu judo uvedli kot športno-vzgojno vsebino v šolske kurikulume. Posebnost juda je, da ga lahko vadijo tudi otroci z različnimi motnjami, bodisi otroci s prekomerno težo bodisi otroci z drugimi telesnimi in duševnimi motnjami. Zaradi svoje dostopnosti je judo široko razširjena športna vadba, priljubljena tudi med deprivilegiranimi otroki po vsem svetu.

 

Več o vidikih in prednostih treniranja juda lahko preberete v povezavi na članek, ki je bil objavljen v reviji Šport, 61 (1-2), str. 25-28.

 

Publikacije

REVIJA ŠPORT: Nekateri vidiki in prednosti treniranja juda za otroke in mladostnike, avtor Jožef Šimenko

KNJIGA: Judo šport in način življenja,  avtorja Michel Brousse in David Matsumoto, prevedel Gorazd Meško