Pogoji vadbe


Pogoji vadbe v Judo klubu Zmajčki

  1. Vadba poteka celo šolsko leto enkrat ali večkrat na teden odvisno od posamezne starostne skupine.
  2. Cena vadbe se ne spremeni, če otrok obiskuje vadbo v manjšem obsegu kot je predvideno za njegovo starostno skupino oziroma, če je odsoten iz drugih razlogov, saj ima mesto v skupini zagotovljeno, vadba pa kljub njegovi odsotnosti poteka.
  3. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni obrok članarine ne spremeni.
  4. Judo klub Zmajčki si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja, ko ni mogoče organizirati zamenjavo, vadba v šolskem letu 3x odpade. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem po elektronski pošti ali sms-u.
  5. Mesečni obrok članarine se obračuna za tekoči mesec in se poravna do 18. dne v mesecu.
  6. Stroški opomina se zaračunavajo in sicer 1 EUR/opomin.
  7. Če član kluba kljub opominu ne plača mesečnega obroka članarine, izgubi pravico do vadbe in nastopov na tekmovanjih, pripravah, taborih in drugih dejavnostih kluba dokler v celote ne poravna vseh že zapadlih obveznosti.
  8. V primeru daljše odsotnosti iz treninga zaradi bolezni je potrebno odsotnost pisno javiti na info@zmajcki.si.
  9. Član oz. njegovo zakoniti zastopnik mora v primeru prenehanja vadbe to pisno javiti na info@zmajcki.si. V primeru odpovedi je potrebno v celoti poravnati mesečni obrok članarine v katerem je sporočena odjava.
  10. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo nimata vpliva, trener in društvo ne odgovarjata.